Wybrane realizacje


 

Budynki mieszkalne , usługowe, inwestycje drogoweKOTŁOWNIA GAZOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO , ul. Księcia Konrada Mazowieckiego 3 05-660 Warka; kpl wycena inwestorska

Instalacja Pompy ciepła, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce : kpl wycena inwestorska
 "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
OŚRODKA RUCZAJ FILII CENTRUM KULTURY PODGÓRZA", Kraków: wycena inwestorska

Zachowanie i udoWsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach: kpl wycena inwestorska
Udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej Zespołu klasztornego pw  Św. Jozefa w Gdańsku poprzez prace konserwatorskie i renowację  : kpl wycena inwestorska
Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w Sw. Mikołaja w Lublinie".: kpl wycena inwestorska

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ : kpl wycena inwestorska
Osuszenie oraz zaizolowanie ścian od str. wschodniej Pałacu pod Blachą w poziomie -2,
, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
REMONT NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA PAŁACU POD BLACHĄ I NAWIERZCHNI TERENU PO STRONIE WSCHODNIEJ OD UL. GRODZKIEJ, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Roboty naprawcze tynków elewacji Arkad Kubickiego

REMONTU POKRYCIA DACHU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE,  PL. ZAMKOWY 4 : kpl wycena inwestorska
MODERNIZACJA I ZMIANY ARANŻACJI WNĘTRZA WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
Z PROJEKTEM EKSPOZYCJI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ARCHEOLOGICZNYCH PIWNICY WIĘZIENNEJ
Projekt budowlany - rewitalizacja Zespołu Pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim
BUDOWA   BUDYNKU   USŁUGOWO   -   MIESZKALNEGO   WIELORODZINNEGO   Z   USŁUGAMI, MIASTO LEGIONOWO PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ: kpl wycena

Budowa biurowca Warszawa ul Patriotów : kpl wycena

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  WIELORODZINNYCH   Z GARAŻAMI w Warszawie w ul. Wędrowców: kpl kosztorysów inwestorskich


BUDOWA  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I  I  II  STOPNIA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KONINIE: kpl. kosztorysów inwestorskich

BUDYNEK BIUROWY I BUDYNEK SERWEROWNI
ATM S.A.     ul.Grochowska  Warszawa - Praga Południe
Rozbudowa i przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
"Wiata Rybacka - restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego "Polesie" poprzez budowę i rozbudowę obiektu gospodarczo - garażowego"
BUDYNEK MIESZKALNY  WIELORODZINNY Z GARAŻEM.dz.PRAGA -POŁUDNIE  m.st. WARSZAWA
JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY 
Przebudowa wraz z remontem istniejących pomieszczeń produkcyjnych i biurowych dla VIVENGE Produkcja 1 Sp. z o.o.
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO Z SALĄ ĆWICZEŃ - MAŁĄ SIŁOWNIĄ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO Z SALĄ ĆWICZEŃ - MAŁĄ SIŁOWNIĄ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  [ wykonanie kortów tenisowych]
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABUDOWAŃ ZAGRODOWYCH NA BUDYNEK USŁUGOWO-PRODUKCYJNY (ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI OTWOROWEJ), BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO NA PUBLICZNY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI (WLZ,ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEŁOżENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, UTWARDZENIA)
ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.
Budowa budynków i wiat myjni samochodowych w granicy z działką  nr 269/2, zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe, zjazdu publicznego wraz z urządzeniami budowlanymi
Przebudowa istniejących pomieszczeń na I , II piętrze i w piwnicy na potrzeby  Orange Labs Polska.
KOSZTORYS MODERNIZACJI BUDYNKU GÓRNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PAŃTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO NA POTRZEBY PROGRAMU RPO
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na zakład produkcji wyrobów wędliniarskich
Kotłownia gazowa wspomagana instalacją solarną, sondy gruntowe i rurociągi dopływowe dla Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej w Warszawie
Boiska sportowe
GALERIA KATOWICKA  WIELOFUNKCYJNE ZINTEGROWANE CENTRUM  KOMUNIKACYJNO-HANDLOWE NA STACJI...
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  M78
KOLIZJE I PRZEBUDOWY WYKONYWANE PODCZAS REALIZACJI BOCZNICY KOLEJOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH W ELEKTROWNI „RYBNIK”
BUDYNEK INWENTARSKI WRAZ Z SZAMBEM NA ŚCIEKI KOMUNALNE                                                                                                               

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA W CZĘŚCI OFICYNY PÓŁNOCNEJ I ROZBUDOWA KAMIENICY HR. EDWARDA RACZYŃSKIEGO Z FUNKCJĄ BIUROWĄ Z USŁUGAMI , Plac Małachowskiego 2, Warszawa

Kosztorys inwestorski:Projekt domu SindbaD
Kosztorys inwestorski:BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PAWILONEM HANDLOWYM W PARTERZE BYDGOSZCZ , UL. KS. H.SZUMANA
Kosztorys inwestorski:Rozbudowa gospodarstwa agroturystycznego "Wyspa Koni" w celu wdrożenia innowacyjnych usług szkoleniowych
Kosztorys inwestorski:Budowa Przedszkola Niepublicznego Zebra
BUDOWA PAWILONU HANDLOWEGO POLO MARKET W KOSAKOWIE, POWIAT PUCKI
PAWILON HANDLOWY ,,LIDL", ŚWIDNICA, UL. KLICZKOWSKA        
Kosztorys inwestorski:Projekt domu Bielik dr (DR)
Kosztorys inwestorski:Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem Iwa (G2)
Kosztorys inwestorski:Dom jednorodzinny METIS III
Kosztorys inwestorski:Budynek mieszkalny Panama
Kosztorys inwestorski:BUDYNEK JEDNORODZINNY "FILEMON"
Kosztorys inwestorski:Projekt domu Marcepan 2
Kosztorys inwestorski:Projekt domu Borków Mały 9
Kosztorys inwestorski:Projekt domu Amaretto
Kosztorys inwestorski:Budowa budynku usługowego wolnostojącego - Domu Weselnego
Kosztorys inwestorski:PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ LUBELSKIEJ KAMIENICY NA CELE TURYSTYCZNE
SILOS ŻELBETOWY NA CUKIER 50 000 TON
PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU HANDLOWO  - USŁUGOWEGO BIEDRONKA W ZABRZU
ZADANIE BIELSZOWICE _HYDROTECHNIKA _ BRANŻA MELIORACYJNA
PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO ANTRACYT  W GDYNII
"Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap I odcinek południowo - zachodni" - etap I_a.1 od km 0+032,45 do km 0+884,60
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW WRAZ Z SERWISEM TECHNICZNYM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, AUTOKOMISEM, MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI.
Budowa obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w Krakowie
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie.
Zamienna wycena drenażu   OBIEKTÓW  WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ   UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Kosztorys inwestorski:Budynek usługowo-mieszkalny wraz z urządzeniami technicznymi.
MOP  „KRZYŻANÓW  WSCHODNI I ZACHODNI” BUDYNEK TOALET
MOP  „KRZYŻANÓW WSCHODNI I ZACHODNI” MAŁA ARCHITEKTURA
MOP Krzyżanów -Wschodni i Zachodni  -Wiata piknikowa
SPO KOTLISKA- WYSPY DZIELĄCE
Autostrada A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryk
od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II
ODCINEK 2     ODCINEK WĘZEŁ SÓJKI - WĘZEŁ PIĄTEK
KANALIZACJA DESZCZOWA_ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO , AUTOSTRADA A1  NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO DO WĘZŁA STRYKÓW  OD KM 230+817 DO KM 295+850 ZADANIE II  ODCINEK 2 OD WĘZŁA „SÓJKI” DO WĘZŁA „PIĄTEK”  SEKCJA ! OD KM 245+400 DO KM 261+000

Kosztorys inwestorski: BUDYNEK MIESZKALNO -USŁUGOWY ul. Narocz , Warszawa-Mokotów

Kosztorys inwestorski:  BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WRAZ Z ROLKOWISKIEM-LODOWISKIEM ORAZ PARKINGIEM GMINA BROJCE
Kosztorys inwestorski  "Projekt skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej w ulicach Zamkowej, Stawowej, Wąskiej, Wschodniej, Podzamcze oraz Rynek Praski".
Kosztorys inwestorski  „Zagospodarowaniei urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego   i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy” 
Kosztorys inwestorski „Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej  w tych ulicach”
Kosztorys inwestorski „Przebudowai zagospodarowanie części ulic: Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej”
Przebudowa wiaduktu "Antoninek" w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK92).
ROBOTY MOSTOWE , TUNEL DLA PIESZYCH TP-4
Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 ,Rozbiórka wiaduktu WK 3A w ciągu linii kolejowej nr 354 w km 11+296, nad drogą powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo
PROJEKT KONCEPCYJNY , SZKOŁA POD ŻAGLAMI , "WROTA MAZUR"GMINA PISZ , OBRĘB MALDANIN, korty tenisowe
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW z częścią biurowo - socjalną
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Ustroń
Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie
Przebudowa drogi w Zalesiu dł. 656,4 m. ,Przebudowa drogi w Sulejach dł. 359 m. gm. Łuków
Termomodernizacja obiektów przy stadionie sportowym AWF
DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY
REMONT BUDYNKU DLA POTRZEB HOTELU DLA PSÓW
Budowa Przedszkola
Adaptacja istniejących pomieszczeń przedsiębiorstwa na cele noclegowe wraz z zakupem wyposażenia (wykończenie, prace budowlane, umeblowanie w ramach działalności noclegowej )
Budowa sali sportowej z przebudową boisk oraz stołówki przy Zespole Szkół Publicznych
Budynek mieszkalno-biurowy w zabudowie bliźniaczej
Przyłącze gazowe , fabryka narzędzi chirurgicznych
Budynek magazynowy z możliwością adaptacji na produkcję elementów metalowych
Budynek gospodarczy z dachem jednospadowym
Budynek usługowo - mieszkalny - Piekoszowska 911 m2
Zakład stolarski Brzozowski
Salon samochodowy Lexus Warszawa
Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym zakładu pneumatyki w Łodzi (~3500 m2)

Przetargi 2011

Adaptacja spichlerza "Bliźniak" na cele pensjonatu, ul. Puławska, Kazimierz Dolny

Wykonanie prac odwadniających i izolacyjnych budynku internatu przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie

Odnowa i renowacja centrum Krościenka poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym remont i przebudowa płyty Rynku.

Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i

Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego w Tychach

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z REMONTEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOŻEJOWICACH

Budowa sali sportowej w Kiełpinach

„Budowa ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Kraśnik w miejscowości Stróża na działce nr ew. 124/3"

Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  w ramach zadania inwestycyjnego „»Przystanek Kultura« - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury” etap II

Remont budynku mieszkalnego-wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Andersa 13-13c

Budowa parkingu przy ul. Andersa (w rejonie MOSiR) w Tychach

„Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu wraz z zapleczem  i niezbędną infrastrukturą techniczną”

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA  I REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W WYKNIE

Gryfów Śląski: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Modernizacja ciągu komunikacyjnego z poszerzeniem pasa drogowego i zagospodarowaniem poboczy alejki prowadzącej od ulicy Tarnowskiej do centrum wsi Wielopole (około 350m) wraz z ciągiem pieszym.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SP NR 2 W DZIAŁOSZYNIE Numer ogłoszenia: 364215 – 2010

Budowa budynku garażowego w Ludowicach

„Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej w miejscowości Gardzienice”.

Budowa garażu wolnostojącego trójstanowiskowego w technologii tradycyjnej na działce nr. 128)2 w miejscowości Papowo Toruńskie, Gm. Łysomice

Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach Numer ogłoszenia: 98686 2011

Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Starnice, gmina Dębnica Kaszubska

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobieszu.

Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Górznie  na Świetlicę Wiejską

„Budowa szatni na boisku w Piotrowicach"- etap II

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy i Apteki w Kiszkowie”

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu

GMINA KOŃSKIE :  „Przystosowanie  budynków na potrzeby mieszkań komunalnych”

WIEJSKI DOM KULTURY- WYKONANIE FUNDAMENTÓW KRAŚNICZYN GMINA KRAŚNICZYN

MODERNIZACJA CENTRUM REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM W LUBASZU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAGIEWNIKACH ORAZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH ZDZIĘTAWY I SROKI

„ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej,,


„ Budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej - stan 0"

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI MIKOSZE

Budowa budynku mieszkalnego – socjalnego na osiedlu ,,Na Pustkach” w Żeleźnikowej Wielkiej

„Budowa budynku komunalnego dla powodzian na działce nr 7418 w miejscowości Pcim, Powiat Myślenice”

Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej

Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na internat - II etap Numer

Rozbudowa Gimnazjum o salę gimnastyczną z zapleczem i sale lekcyjne w miejscowości Łętownią - Etap II"

Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie

„ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej'

„Przebudowa wejść i malowanie niektórych pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 3 w Tychach ul. Borowa 123"

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej              w Ustrzykach Dolnych

 

Budowa 2-ch budynków mieszkalnych wielorodzinnych IV kondygnacyjnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z parkingiem naziemnym na 14 miejsc postojowych oraz trzech zjazdów z ul. Frontowej 2A w Warszawie Rembertów Numer ogłoszenia: 45958 – 2011

Wykonanie adaptacji lokali mieszkalnych na pokoje internatowe w budynku przy AL Niepodległości 137/141 w Warszawie

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgrowie

Zagospodarowania terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej wieś Długie gm. Potworów, powiat Przysucha (dz. nr ew. 181/1)

Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie

Budowa zespołów boisk przy Zespole Szkół nr 11 we Włocławku przy ul. Papieżka oraz Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, BIEŻNI 60m 4 TOROWEJ ORAZ SKOCZNI W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY GIMNAZJUM W CHLEWISKACH”

MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RUDZIE GMINA DĘBE WIELKIE.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  we wsi Emilianów, gmina Lubochnia”

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko -Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004).

Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  "Budowa boisk sportowych przy ul. Bokserskiej i ul. Okrężnej"

”Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej  w miejscowości Gnojno”

„ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012" JANÓW LUBELSKI

Gmina Karczew ‘’WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012’’

Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania "Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku".

Modernizacja  boiska sportowego, przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście.

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie Numer ogłoszenia: 256325 – 2011

„Poprawa infrastruktury sportowej przy ZSZ Nr 3    w Skierniewicach”

„WYKONANIE PARKINGU ZA AKADEMIKIEM WOJSKOWYM 02”

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W WIDELCE W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SANOKU W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

”Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym”

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK - 2012, W TYM BOISKA  PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNO-SZATNIOWYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY  PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU BOISK  Gmina Bukowsko

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012  w miejscowości Jasienica Rosielna 

Budowa kompleksu boisk sportowych w Grębowie Moje boisko Orlik 2012

Budowa centrum badawczo-rozwojowego - budynek Nr 1 biurowy  NiComex Project Management Sp. z o.o.

"Izolacja - Matizol" Oddział Chełmża - uporządkowanie gospodarki ściekowej

REMONT  I  PRZEBUDOWA STACJI  PALIW PŁYNNYCH UL. PRZEMYSŁOWA DZ.  NR EWID. 1353/4

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji MPS w 6 WOG w Ustce

 

 Przebudowa stopnia na rzece Wildze w km 41+200 na terenie wsi Kamionka gm. Borowie , pow. garwoliński wartość : 602.000 ( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze)LUTNIA IX zadanie I Koszoły , obiekt 3 - melioracje użytków rolnych gm. Łomazy (kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 650 000

Roboty wykonane w 01. 2006r. w Stadninie Koni w Janowie- odmulanie rowów , wartość 120 000
Zad. II - Konserwacja rzeki Bystrzyca Mała w km 10+700-14+250 oraz rzeki Czarna w km 11+000-12+000 wartość : 50.000
Przywrócenie naturalnego koryta rzeki Bystrzycy w km 56+960 w ramach usuwania szkód powodziowych w m. Kiełczewice Dolne gm. Strzyżewice pow. Lublin woj. lubelskie( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 200 000
Remont rowu odwadniającego usytuowanego po południowej stronie drogi krajowej nr. 68, odwadniającego dolinę Szumiatka wraz z przepustem z klapą zwrotną pod prawobrzeżnym wałem kierującym rz. Bug ( kosztorysy powykonawcze) wartość : 400 000
Modernizacja koryta kanału Wieprz - Krzna w km 134+430 - 139+880 ( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość :250 000
Konserwacja rzeki Białka w km 8+200 - 12+125, wartość : 30 000
"Konserwacja Cieku A Mokre w km 1+100-4+840, pow. bialski, gm. Rossosz" wartość : 50 000
Zadanie konserwacyjne pn. " Krzna Południowa- remont jazu i stopnia w km : 1+760 wartość : 50 000
Konserwacja rzeki Krzna Południowa w km 9 +600- 15+200 wartość : 36 000
Odbudowa rzeki Uherki w km 11+000 - 20+000 gm. Sawin i Ruda Huta ( kosztorysy ofertowe) wartość :830 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podłęcznej w Międzyrzecu Podlaskim wartość :80 000
Melioracja użytków rolnych zadania inwestycyjnego Kamieńczyk - Sewerynówka V gm. Sterdyń i Sabinie , pow. sokołowski. wartość :600 000
Budowa parkingu z kostki brukowej betonowej przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim wartość : 120 000
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Bzów , Rzążew , Choja wartość : 1.006.000
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wesółka i Grochówka (powykonawcze) wartość :450 000
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Kopytnik i Stasiówka w gminie Łomazy wartość : 767 000
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wohyń- Planta wartość : 560 000
Umocnienie dna i skarpy koryciska odnogi rz Wisły w km 366 i 368 (obwałowanie w km 6+190-6+270 i 7+930-8+130) dla zabezpieczenia podłoża zmodernizowanego obwałow. rz.Wisły w Dolinie Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej (kosztorysy ofertowe) wartość : 1.050.000
Umocnienie dna i skarpy koryciska odnogi rzeki Wisły w km 343-344 (obwałowanie w km 14+880-15+166 i 15+468-15+598) dla zabezpieczenia podłoża zmodernizowanego obwałowania rz. Wisły w Dol.Opolskiej wartość : 950 000
WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI KAMIONKA , STRZEBULA wartość : 1.000.000
Budowa sieci wodociągowej Chromna gm. Zbuczyn woj. mazowieckiewartość : 600 000
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Sobicze wartość : 150 000
Termomodernizacja obiektów przy stadionie sportowym AWF w Katowicach wartość 1.151.000
Sieć wodociągowa fi 90 mm - roboty ziemne i instalacyjne Wojcieszków wartość : 80 000
Przebudowa drogi krajowej nr. 1228 L na odcinku Wohyń - Kopina od km 10+823 do km 14+198 wartość : 345 00
Modernizacja Kanału Wieprz Krzna - roboty zamienne wartość :30 000
Udrożnienie koryta rzeki ŚWIDER w km 78+780-80+000 wraz z remontem jazu kozłowego w km 78+830 w m.Stoczek. wartość : 750 000
"Realizacja programu małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Garwolin - etap III ( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 380 000
Odbudowa zbiornika wodnego na rzece Bystrzycy w miejscowości Zakrzówek wartość : 1.578.000
Wykonanie regulacji linii brzegowej na terenie żwirowni w Międzyrzecu Podlaskim
Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug km 55,0 w m. Szumin gm. Łochów pow. Węgrów( powykonawcze)
Wykonanie opaski brzegowej na lewym brzegu rzeki Bug w km 84+900 - 85+300 w m. Morzyczyn gm. Sadowne pow. węgierski woj. mazowieckie(powykonawczy)
Drenowanie terenu przy hali krytej ujeżdżalni w Stadninie Koni w Janowie Podlaskin ( kosztorysy powykonawcze ) wartość : 130 000

Branża drogowa

Remont przepustu żelbetowego średnicy 80 cm dług.10 m w m. Łan nr.88a w ciągu drogi powiatowej nr. 1113L Łózki-Kwasówka-Witoroż
Rozbiórka rzepustu rurowego żelbetowego 3xl50 cm długości 10 m przez rzekę Krznę Południową (km 9+280) w ciągu drogi gminnej nr 101498L Przychody Grabowiec (km 0+379) w m. Przychody, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat Biała Podlaska na działkach nr geodez. 765,
Remonty zlecone RÓW m. KOMARNO , Zalesie ,Zarząd Dróg Powiatowych Biała Podlaska
Remonty zlecone m. OLSZYN - Zarząd Dróg Powiatowych Biała Podlaska
Roboty zlecone m. ZALESIE , KIJOWIEC, OLSZYN - Zarząd Dróg Powiatowych Biała Podlaska
Remont przepustu 1 x 150 cm długości 10 m w m. Danówka, gmina Drelów
Wykonanie naprawy zapadniętej nawierzchni jezdni w ul. Kruczkowskiego
Wykonanie nawierzchni ulicy Żwirowej w Międzyrzecu Podlaskim
RÓW ODWADNIAJĄCY Z KANAŁU K-1 Wisznice woj. lubelskie
Remont drogi krajowej Luków - Ulan km 309+600 do km 316+745 - Odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie przepustów na zjazdach, ułożenie kostki ( kosztorysy ofertowe)

Budowa Obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego

ROBOTY HYDROTECHNICZNE - ODCINKOWA REGULACJA RZEKI ( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 150 000
Wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym
Roboty drenarskie związane z przełożeniem gazu, kablami energetycznym i telekomunikacyjnymi( kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 50 000
Przebudowa urządzeń melioracyjnych - ułożenie rurociągów drenarskich wartość :150 000
BUDOWA OBWODNICY - kanalizacja deszczowa i przepusty betonowe pod zjazdami(kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 826 000
Obwodnica Międzyrzec Podlaski - kolizje z urządzeniami melioracyjnymi(kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość :161 000
Roboty melioracyjne związane z usunięciem uszkodzeń sieci drenarskiej kablem światłowodowym w rejonie trasy A-2 (kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze) wartość : 36 000
Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 19 z wł. do istn. sieci. (kompleksowa wycena inwestycji , kosztorysy ofertowe ,powykonawcze)
Odwodnienia płyt pomostu na obiektach mostowych ( G.W. J&P AVAX S.A. - kosztorysy ofertowe) wartość : 1.000.000


 

 

Dane adresowe


  • Kontakt : tel. 513235572, fax: 833520530

                                                    Grzegorz Burdach Biuro Kosztorysowe Pkuwim
                      21-300 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
                              REGON : 030305963