Witamy na naszej stronie


Kosztorysy budowlane opracowywane przez biuro obsługi inwestycji są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysowanie wykonywane jest na programach komputerowych z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Kosztorysowanie sporządzane jest na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które Biuro wykonuje na terenie budowy.

Sporządzane opracowania kosztorysowe cechuje terminowość ukończenia, wysoki poziom jakości, precyzja i konkurencyjność cenowa. Koszt wycen i kosztorysów budowlanych jest stosunkowo niski w odniesieniu do innych ofert rynkowych.

  

KOSZTORYS DLA BIUR PROJEKTOWYCH


 Wykonujemy kosztorysy na zlecenie biur projektowych. Nasze kosztorysy obejmują roboty budowlano - montażowe.Nasze przedmiary robót wykonujemy na platformach cyfrowych, następnie eksportujemy przedmiary do programu kosztorysowego. Efektem jest kosztorys w różnych postaciach - uzależnione jest to od statusu prawnego.


KOSZTORYS DLA GENERALNYCH WYKONAWCÓW


Współpraca z generalnymi wykonawcami. Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, przedkładane są w postaci elektronicznej wraz z elementami graficznymi gdzie są wyliczane ilości przedmiarowe. Dodatkowo dokumentacja kosztorysowa wzbogacona jest o różnego rodzaju odpowiedzi w trybie zapytań ofertowych.


KOSZTORYS DLA INWESTORÓW


 Wykonujemy kosztorysy :
 - dla osób fizycznych - prawnych,
 - do banków,
 - do wielu Agencji


KOSZTORYS DO PRZETARGÓW


Dla zamówień publicznych, realizujemy kosztorysy w oparciu o specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Sporządzony kosztorys ofertowy, przedkładamy w wersji elektronicznej celem kontynuowania przez zamawiającego.

Zapraszamy do współpracy.

 

Dokumenty niezbędne do wykonania wyceny
Projekt ( pdf , dwg , scan , ksero)
Wykaz materiałów, sprzętu oraz robocizny
Kosztorys ślepy
Opis , specyfikacja
Przedmiar ( format : pdf , ksero , lub inny dowolny nośnik )

 

 

Dane adresowe


  • Kontakt : tel. 513235572, fax: 833520530

    E-mail : 

                        


                      Grzegorz Burdach Biuro Kosztorysowe Pkuwim
                      21-300 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
                              REGON : 030305963